Brać na klatę

Meaning:

Lit. “to take on the chest” which figuratively means to take responsibility, take over some difficult or inconvenient task, especially if multiple people could take over but only one of them volunteers. This colloquial expression stems from the most common bench press exercise in which you are able to “take on” a specific weight attached to barbells. In Poland’s gyms you can quite often hear that somebody “bierze na klatę 120” which means he is able to do bench pressing with 120 kilograms on the bar. A similar expression “przyjąć na klatę” is used to describe trapping ball with chest in football.

Examples:

Jeżeli dobrze się orientuję, to dyrektor sportowy nie ma mocy prawnej do wręczania wypowiedzenia trenerowi, tylko zarząd. Więc to zarząd wziął na klatę decyzję kadrową, a co za tym poszło brak awansu.

Uważam, że jak popełniłeś gafę i dostajesz zdjęcie, to weź to na klatę, a nie obwinia się wszystkich na około, że rozdają mandaty, a samemu się nie patrzy na siebie że się zasuwa.

Wszyscy popełniamy błędy, ale nie wszyscy potrafimy ich konsekwencje brać na klatę. Charakter się ma, albo nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *