Chłop jak dąb

Meaning:

Lit. “a man like an oak”. This expression is used to point that a guy is tall, strong, able bodied. Oaks are traditionally revered as the strongest trees and you can still find some impressive old specimens in Polish woods. Interestingly enough, some of them are given human names, for instance a certain Bartek that for many people is a symbol of Polish statehood.

A feminine version would be “baba jak dąb” but it is not a phraseologism and would sound strange.

Examples:

W progu ukazał się “chłop jak dąb“, wielki, barczysty, który już na wstępie zrobił złe wrażenie na Arielu. – Czego? – zapytał i popatrzył na stół Ariel zaczął opowiadać i przekonywać, aby ten przystał na jego propozycje.

Jest to chłop jak dąb, ale wolny, statyczny, taki trochę Nikołaj Wałujew dzisiejszych czasów. Niby coś tam wygrywa, ale emocji w tym nie ma żadnych.

I te ruskie chłopy jak dęby uciekały jak uczniaki niemal po scianach, żeby ich ta kobiecina tą szmatą nie trafiła. Z przerażeniem w oczach. Żaden nie zaprotestował, bo to ona była tu władzą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *