Dopychać kolanem

Meaning:

Lit. “to push with one’s knee”. To make things fit by force. Or, more metaphorically, use one’s influence to make something happen which shouldn’t really happen, which is forbidden or opposed by a majority.

This metaphor is quite often used to describe Polish lawmakers pushing new bills through the Sejm (lower chamber of the parliament) which potentially break some other laws or which are strangely matching interests of a very specific group of businesses.

It’s highly possible that the origin lies in what you need to do when your clothes don’t fit into your suitcase.

Examples:

Liczne kontrowersje wzbudziło też zawarcie porozumienia inwestycyjnego z Chinami, które Niemcy dopychali kolanem podczas prezydencji. Umowa ułatwi unijnym, w tym oczywiście niemieckim firmom inwestowanie na rynkach chińskich, co z perspektywy ChRL nie było dużym ustępstwem, a wręcz przeciwnie: pomoże w rozwoju samowystarczalności.

Autobus linii 184 bywa tak zatłoczony, że wsiąść do niego nie można! Zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych we wtorki i piątki. Nie pomaga nawet dopychanie kolanem – piszą do redakcji mieszkańcy.

Mam nadzieję, że nikt nie będzie próbował “dopychać kolanem” tej uchwały, w tym brzmieniu wprowadzając go po raz kolejny do głosowania. Byłby to zły precedens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *