Dusza towarzystwa

Meaning:

Lit. “the soul of the society/party”. The charismatic and lively person who shines during social occasions, pulls people to him/her and becomes the focal point of a party.

Poles use this expression to describe someone who will always define the center spot of a Friday’s bar visit, a picnic, a road trip, whatever a group of people decides to do together. It does not have to be a formal leader but someone with an interesting personality, someone people like to talk to and are impressed by. Definitely an extrovert human.

Such an informal leader will define group dynamic without being voted for.

Examples:

Był zawsze duszą towarzystwa, bon vivant, który pracował twórczo niestrudzenie. Do dziś pamiętam jego dowcipne powiedzenia, opowiadam anegdoty z barwnego życia. Ludzi takiego formatu jak Wojtek się nie zapomina.

Ona jest duszą towarzystwa, on woli spędzić czas w samotności i ciszy. Mimo kilku różnic wciąż przyciągają się jak magnes. „Marek był w podrywaniu natarczywy, a on na to, że się znowu tak bardzo nie broniłam. I dokładnie tak to było”, opowiadała artystka. Dzisiaj nie wyobrażają sobie życia bez siebie.

Jak być duszą towarzystwa na imprezie? Po pierwsze trzeba dużo się uśmiechać i nie chodzi tu wcale o rechot z byle czego, nawet z nieśmiesznych żartów, ale o ciepły, optymistyczny wyraz twarzy, który przyciąga do siebie ludzi jak magnes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *