Siedzieć po turecku

Meaning:

Lit. “to sit Turkish style” which means: on the floor, cross-legged. This is mostly practised by children in Polish kindergartens and they hear and use the expression the most.

While this sitting position is popular in multiple countries around the world, the Poles seem to have learnt it from the Turks, hence the name.

Examples:

Usiądźcie po turecku naprzeciwko siebie w odległości ok. 1 m. Jedna osoba z pary trzyma w ręku np. mała piłeczkę, szarfę zwiniętą, zadaniem drugiej z osoby jest zrobienie z rak „kosza”. Zadaniem osoby, która ma w ręku szarfę jest trafić do „kosza”. Rzucamy np. po 10 razy, potem następuje zmiana. Wygrywa osoba ta, która jak najwięcej trafi do kosza.

Wielotysięczne tłumy trwały w niezwykłym skupieniu: niektórzy klęczeli, inni siedzieli po turecku, jeszcze inni oddawali cześć Bogu w pozycji leżącej.

Rozebrał się do naga, usiadł po turecku w środku symbolu, otworzył księgę, głośno przeczytał zaklęcie. Naga kobieta zmaterializowała się, kiedy już ochrypł.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *